PIANO LESSON

友だち追加
Vientiane Capital, Lao P.D.R 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ 

BACKGROUND INFORMATION

  • Since 1990s ~ 
  • Highly qualified pianist graduated from Hanoi Conservatory of Music, Vietnam
  • Over 30 years teaching experience in Laos
  • No age limit 
  • Multiculturality 

ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ອາຈານ ແລະ ຫ້ອງສອນປີອາໂນ 

  • ອາຈານມີຄຸນນະພາບ ຈົບມາຈາກ ໂຮງຮຽນສອນດົນຕຣີຮາໂນຍ 
  • ມີປະສົບການສອນຢູ່ລາວຫລາຍກວ່າ 30ປີ 
  • ເລີ່ມສອນມາແຕ່ປີ 1990 ~ 
  • ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸນັກຮຽນ 
  • ນັກຮຽນມີທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງຊາດ ມາຈາກຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ 

*****

PRIVATE LESSON

600,000 Kip per Month 
2 Times per Week 
30 Minutes per Time 

ຮຽນຄົນດຽວ

600,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ 
ມາຮຽນ 2 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ 
ຮຽນເທື່ອລະ 30 ນາທີ 

*****

ANNUAL EVENTS 

Christmas and New Year Party – students have chance to perform piano in front of other students, their parents and friends. 

ກິດຈະກຳປະຈຳປີ 

ເທດສະການວັນຄິດສະມາດ ແລະ ວັນປີໃຫມ່ – ນັກຮຽນໄດ້ມີໂອກາດສະແດງຄວາມສາມາດໃນການຫລິ້ນປີອາໂນໃຫ້ເພື່ອນໆ ແລະ ພໍ່ແມ່ໄດ້ຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ 

*****

PRACTICE ROOM

Hourly Rate USD6
11~20 Hours per Month 10% OFF 
21 Hours per Month 20% OFF 

ເຊົ່າຫ້ອງຊ້ອມດົນຕີ

ເຊົ່າຊົ່ວໂມງລະ 6 ໂດລາສະຫະລັດ 
ເຊົ່າ 10~20 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ເດືອນ ຮັບສ່ວນລົດ 10% 
ເຊົ່າ 21 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປຕໍ່ເດືອນ ຮັບສ່ວນລົດ 20% 

*****

BUSINESS HOURS 

Everyday 08:00~20:00 

ເປີດບໍລິການ ແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 9 ໂມງຄໍ່າ 

*****

LOCATION 

https://goo.gl/maps/UuTtKvucSxFF4GuC9

Address: No. 398, Unit 30, Sisavath Village, Chanthanouly District, Vientiane Capital, Lao PDR

ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 398, ຫນ່ວຍ 30, ບ້ານສີສະຫວາດກາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ

*****

CONTACT

For more information, please contact us: 

ຖ້າທ່ານຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນຕື່ມ ຫລື ມີຄຳຖາມຫຍັງ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: 

ENGLISH Language: +818043948008 
LAO Language: +8562077601154
Office: +85621222004 
Email: dalivanh.ssv@gmail.com
LINE@ http://bit.ly/36Xt6GO
FACEBOOK: https://www.facebook.com/PianoLessonsVientiane/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: